Rozpis tréningov:

Pondelok: 18:30

Streda: 18:30

Piatok: 18:30

Nedeľa: 18:30